بسته شماره ۴ جهت آمادگی آزمون کار‌شناسی ارشد مهندسی باغبانی مخصوص آزمون کار‌شناسی ارشد دانشگاه آزاد
منابع جهت پذیرفته شدن در کنکور ارشد باغبانی سال ۹۱ 

بسته آموزشی منابع کار‌شناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد
۴- جزوات دانشگاه آزاد باغبانی، جزوه‌های دانشگاه آزاد ارشد باغبانی: 
میوه کاری ضریب ۲: 
- جزوه میوه کاری دانشگاه آزاد اسلامی
- جزوه میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر سید مهدی می‌ری ۷۳ صفحه تایپ (کد۲-ب) 
- درختان و درختچه‌های زینتی بومی ایران دکتر حکمتی ۲۳ صفحه تایپ (کد۳-ب) 

خاک‌شناسی ضریب ۲: 
- جزوه خاک‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

گیاه‌شناسی ضریب ۲: 
- جزوه گیاه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
- جزوه گیاه شناسی۱ خلاصه درس فیزیولوژی و تشریح گیاهی ۹۸صفحه تایپ (۱۷-ب) 
- جزوه تشریح و رده بندی گیاهی خانم سبرنگی ۱۳۶صفحه (کد۱۲-ب) 
- جزوه تشریح و رده بندی گیاهی خانم شبرنگی ۲۹صفحه تایپ (۱۳-ب) 

ازدیاد نباتات ضریب ۳: 
- جزوه ازدیاد نباتات دانشگاه آزاد اسلامی
- جزوه باغبانی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند ۸۸ صفحه تایپ (کد۷۰-ب) 
- جزوه باغبانی عمومی تایپ ۳۲صفحه (کد۷۱-ب) 
 
فیزیولوژی گیاهی ضریب ۲: 
- جزوه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی
- جزوه فیزیولوژی گیاهی ۱۶۶ صفحه تایپ (کد۲۸-ب) 
- جزوه فیزیولوژی گیاهی - آنالیز رشد دکتر حبیبی ۶۸ صفحه دستنویس (۲۷-ب) 
 
فیزیولوژی پس از برداشت ضریب ۲: 
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه آزاد اسلامی

سبزیکاری ضریب ۲: 
- جزوه سبزیکاری دانشگاه آزاد اسلامی

گلکاری ضریب ۲: 
- جزوه گلکاری دانشگاه آزاد اسلامی

کشت و کار گیاهان دارویی ضریب ۲: 
- جزوه کشت و کار گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی

زبان تخصصی علوم باغبانی ضریب ۳: 
- جزوه زبان تخصصی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی

نمونه سوالات آزمون کار‌شناسی ارشد علوم باغبانی: 
- مجموعه سوالات آزمون ارشد باغبانی از اولین آزمون تا آخرین آزمون (سوالات با پاسخ تشریحی نیز موجود است می‌توانید خرید نمایید). 
خرید منابع دانشگاه آزاد ارشد باغبانی حضوری ۲۲۰۰۰۰ تومان
خرید با پست سفارشی ۲۳۰۰۰۰ تومان (تحویل ۷ تا ۱۰ روز) 
ارسال با پست پیشتاز ۲۴۸۰۰۰ تومان در صورت درخواست مشتری
کتب کار‌شناسی ارشد باغبانی را نیز می‌توانید خرید نمایید- تماس با شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸

تلفن سفارش و مشاوره رایگان کنکور ارشد باغبانی 
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸ - ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ - ۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶