بسته شماره ۵ جهت آمادگی آزمون کار‌شناسی ارشد مهندسی باغبانی
منابع حال حاضر جهت پذیرفته شدن در کنکور ارشد باغبانی سال ۹۱ 
گل کاری
- جزوه گل کاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز 
دستنویس
کیفیت عالی
سال تهیه: ۹۰
توضیحات: این جزوه یکی از منابع علامت دار کنکور ارشد است که در صورت تمایل می‌توانی آن را از لینک زیر تهیه کنید

- جزوه شماره ۲ گل کاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز 
بصورت دست نویس
کیفیت متوسط
سال تهیه: ۸۸
 تعداد صفخه: ۷۲
توضیحات: این جزوه نیز توسط دکتر صالحی تدریس شده است و نکات مهم و کلیدی در آن وجود دارد

- جزوه گل کاری نادری دانشگاه تهران+خلاصه کتاب گلکاری خلیقی
تایپی
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۹
 تعداد صفحه: ۱۰۴ 
توضیحات: این جزوه مربوط به گلهای فصلی حساس به سرما و مقاوم به سرما و دوساله و خلاصه‌ای کوتاه از مهم‌ترین بخشهای کتاب دکتر خلیقی است. 

کتاب گلکاری دکتر کافی و قهساره
کیفیت عالی
سال تهیه: آخرین چاپ 
توضیحات: این کتاب یکی از مهم‌ترین منابع مرجع برای طراحان سوال شناخته شده است که در چند سال اخیر داوطلبین کنکور را غافلگیر کرده است و لذا خواندن آن بسیار بسیار هم است. 

سبزی کاری
- جزوه سبزی کاری خصوصی دکتر حسندخت و دلشاد دانشگاه تهران
دست نویس
کیفیت متوسط
سال تهیه: ۸۸
تعداد صفحه: ۷۰
توضیحات: یکی از مهم‌ترین منابع سوالات کنکور می‌باشد و خواندن آن الزامی است

- جزوه سبزی کاری دکتر دشتی دانشگاه بوعلی همدان 
دست نویس
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۹

- جزوه سبزی کاری عمومی دکتر دلشاد دانشگاه تهران
دست نویس
کیفیت متوسط
سال تهیه: ۸۸
تعداد صفحه: ۵۰
توضیحات: یکی از مهم‌ترین منابع سوالات کنکور می‌باشد و خواندن آن الزامی است

- جزوه خلاصه سبزیکاری دکتر دلشاد-حسندخت-کاشی-و کتاب دکتر پیوست
دست نویس
کیفیت متوسط
سال تهیه: ۸۸
تعداد صفحه: ۹۶
توضیحات: یکی از مهم‌ترین منابع سوالات کنکور می‌باشد و خواندن آن الزامی است

- ازدیاد نباتات 
کتاب ازدیاد نباتات خوشخوی جلد ۱تا ۳ 
تایپی
کیفیت عالی
سال تهیه: ۹۰ 
توضیحات: منبع اصلی کنکور

- جزوه ازدیاد نباتات زمانی دانشگاه تهران 
دست نویس
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۷
تعداد صفحات: ۹۰
توضیحات: این جزوه نیز به عنوان جزوه مکمل بعد از خواندن کامل کتاب الزامی است

- جزوه ازدیاد نباتات دکتر صالحی شیراز
دست نویس
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۸
تعداد صفحات: ۲۷
توضیحات: این جزوه به گونه بسیار خلاق سوالات کنکورهای سال گذشاه را در متن کتاب مشخص کرده و خواندن آن الزامی است
 
- خلاصه کتاب ازدیاد نباتات دکتر خوشخوی
دست نویس
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۸
تعداد صفحات: ۴۳
توضیحات: 

- جزوه باغبانی عمومی
دست نویس
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۸
تعداد صفحات: ۱۸

میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری
- جزوه میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عبادی و دکتر زمانی دانشگاه تهران
تایپی
کیفیت عالی
سال تهیه: ۹۰
تعداد صفحه: ۱۸۸
توضیحات: نکات این جزوه بسیار کلیدی و مهم می‌باشد و مطالعه دقیق آن الزامی است. 

- جزوه میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
دستنویس
کیفیت دیداری: متوسط
سال تهیه: ۸۹
تعداد صفحه: ۳۹
توضیحات: این جزوه دارای مطالبی بنیادی و پایه‌ای است و خواندن آن جهت درک عمیق مفاهیم گرمسیری الزامی می‌باشد

- خلاصه کتاب مرکبات دکتر فتوحی
تایپی و دستنویس
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۹
تعداد صفحه: ۴۴
توضیحات: این جزوه خلاصه‌ای از کتاب مرکبات دکتر فتوحی است که مرور آن پس از خواندن کتاب بسیار کمک کننده خواهد بود. 

میوه معتدله: 
- جزوه میوه معتدله راحمی دانشگاه شیراز نسخه دستنویس
دست نویس
کیفیت متوسط
سال تهیه: ۸۸
تعداد صفحه: ۶۵
توضیحات: این جزوه خلاصه کتاب میوه کاری وست وود ترجمه دکتر رسول زادگان است و حاوی نکات بسیار مهمی در باب میوه های معتدله است و در واقع زیر بنای سوالات میوه معتدله در کنکور می‌باشد. 

- جزوه میوه معتدله راحمی دانشگاه شیراز نسخه تایپی
تایپی
کیفیت متوسط
سال تهیه: ۸۲
تعداد صفحه: ۷۳
توضیحات: این جزوه نیز مربوط به آقای دکتر راحمی است و مربوط به چند سال قبل می‌باشد که خواندن آن پس از نسخه دستنویس اجباری است

- جزوه میوه‌های معتدله ارشادی دانشگاه بوعلی همدان 
تایپی
کیفیت عالی
سال تهیه: ۹۰
توضیحات: این جزوه حاصل جمع آوری نکات مهم از کتاب دکتر یوسف رسول زادگان، جزوات دانشگاه تهران و شیراز است. می‌توانید این جزوه را از لینک زیر تهیه کنید. 

میوه‌های دانه ریز
- جزوه میوه‌های دانه ریز دکتر عبادی دانشگاه تهران
تایپی
کیفیت عالی
درجه اعتبار: بالا
سال تهیه: ۹۰
تعداد صفحه: ۱۵۰
توضیحات: این جزوه شامل تمامی میوه‌های ریز مورد سوال در کنکور است و علاوه بر جزوات تایپی دانشگاه تهران حاوی ضمیمه هایی مفید جهت مرور و تثبیت مفاهیم می‌باشد

- کتاب میوه‌های دانه ریز دکتر رسول جلیلی مرندی دانشگاه ارومیه 
نوشتار: تایپی
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۸
توضیحات: این کتاب یکی از منابع مفید در میوه‌های ریز درکنکور است که خواندن آن الزامی می‌باشد. 

- گیاه‌شناسی 
- جزوه گیاه‌شناسی ۱ دکتر ناهید حریری دانشگاه تهران
تایپی
کیفیت متوسط

- کتاب تست تشریح و فیزیولوژی صداقت حور انتشارات دیباگران 
تایپی
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۹

- جزوه گیاهشناسی۲ دکتر شریعت پناهی دانشگاه تهران
تایپی
سال تهیه: ۸۹

- کتاب تست سیستماتیک دکتر صداقت حور انتشارات دیباگران
تایپی
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۹
 
- خاک‌شناسی
- جزوه  خاکشناسی دکتر میرحسینی دانشگاه تهران 
تایپی
کیفیت عالی
درجه اعتبار: بالا
سال تهیه: ۸۹

- جزوه خاک‌شناسی دکتر منصور نواب دانشگاه تهران
تایپی
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۹

- تست خاک‌شناسی عمومی دیباگران
تایپی
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۹

- فیزیولوژی گیاهی
جزوه فیزیولوژی گیاهی مستوفی دانشگاه تهران
تایپی
کیفیت عالی
درجه اعتبار: بالا
سال تهیه: ۸۹

- فیزیولوژی پس از برداشت: 
- کتاب فیزیولوژی پس از برداشت راحمی
نوشتار: تایپی
کیفیت دیداری: عالی
درجه اعتبار: بالا
سال تهیه: ۸۸

جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
تایپی
کیفیت عالی
سال تهیه: ۸۷
توضیحات: این جزوه خلاصه کتاب دکتر راحمی است. 
 
قیمت جزوات : فقط ۶۳۰۰۰ تومان

تلفن سفارش و مشاوره رایگان کنکور ارشد باغبانی 
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸ - ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ - ۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶